Produkter

Utløserkrok i bruk

Produsert hos Frekhaug Stål

Foto: UMOE SCHAT-HARDING

Utløserkrok i bruk

Produsert hos Frekhaug Stål

Foto: UMOE SCHAT-HARDING

Utløserkrok i bruk

Produsert hos Frekhaug Stål

Foto: UMOE SCHAT-HARDING

BOSS Products: Sjakkel

Fra egen produktserie

Gå til Boss Products

BOSS Products: Snurperinger

Fra egen produktserie

Gå til Boss Products

Koplingshus fra TODO AB

Produsert hos Frekhaug Stål

Foto: TODO AB

Koplingshus i bruk

Produsert hos Frekhaug Stål

Foto: TODO AB

Frekhaug Stål kan støpe produkter mellom 0,5 kg og opp til 500 kg. I tillegg til vår egen serie, BOSS products, er ventiler, pumper, koblingsbokser og flenser blant våre spesialiteter. Vi er med på hele prosessen fra planlegging og tegning, til maskinering og ferdigstilling.

Vi produserer CE godkjente produkter bl.a. helikoptersvivler, utløserkroker for redningsbåter og løfteutstyr med høye krav til kvalitet. Ellers produserer vi for følgende industrier:

Tjenester | Fra ide til ferdig produkt

3D-tegninger

Vår avdeling for metode og utvikling anvender DAK/ DAP, noe som gjør den første fasen av utviklingen svært effektiv og man forkorter tiden frem til produksjon. Man får på et tidlig tidspunkt et inntrykk av produktet gjennom simuleringer og tester man kan kjøre digitalt.

Modellfremstilling

Frekhaug Stål har eget modellverksted, men kjøper også modeller hos samarbeidspartnere. Modellene blir produsert i blant annet plast, stål, tre, støpejern og bronse.

Vi ønsker å motta tegninger på datafil. Fordelen med DAK/DAP produserte modeller er at de blir svært nøyaktige. Vi lager også modeller av tradisjonelle tegninger mottatt på papirformat.

Vi beregner krymp. Løp- og matersystemer dimensjoneres og monteres av eget fagpersonell.

Forming

Produksjonen starter på formeavdelingen. Avdelingen har en variert maskinpark for produksjon av ulike typer former og kjerner. Formene lages enten på skallformingsmaskiner eller på sandformelinjen. Kjerner lages både som skallkjerner og i cold box varianten. For å gi best mulig overflate svertes kjernene.

Fordelen med skallformer er gode toleranser og fin overflate. Sandformelinjen brukes til større støpegods og små serier.

Støping

Våre smelteovner har kapasitet for nedsmelting av ca. 1 tonn pr. time. Vi har to ovner for 1000 kg som brukes til stort gods og store serier. Videre har vi en ovn med kapasitet på 300 kg, som benyttes ved mindre serier og spesiallegeringer. Fagpersonell analyserer hver smelte i laboratoriet før og etter støping, noe som sikrer at det støpes innenfor kravspesifikasjonene.

Vi støper prøvestaver til hver smelte og sertifikater utstedes etter kundens behov.

Rensing

For å møte den økende etterspørselen har det i de senere år blitt investert mye i renseriet. Både lokaliteter og maskinpark har blitt oppgradert og utvidet!

Her kappes/ slipes ifyllingsløp og matere samt at produktet blir tilpasset for videre bearbeiding og montering. På dette tidspunktet kan vi også tilby penetrantkontroll hvis dette er ønskelig.

Etter dette renses produktet enten i sandblåsemaskiner ladet med rustfrie stålkuler eller i vibratormaskin. Dette skjer etter varmebehandlingen. Hvis det er ønskelig med beiset overflate kan dette ordnes.

Varmebehandling

Renseriet har to nye varmebehandlingsovner med temperaturer inntil 1300 grader Celsius. Alle produkter blir varmebehandlet i forhold til legering og ønskede egenskaper (mekanisk). Liggetiden i ovnene varierer etter produktets tykkelse. Etter endt tid i ovnen blir produktene bråkjølt i kaldt vannbad eller naturlig avkjølt i luft.

Kvalitetskontroll

Før produktene sendes til kunden går de gjennom kvalitetskontroll og godkjenning mot kundens krav. Det kan være penetrantkontroll eller prøver i strekkbenk som vi selv utfører. Vi kan også tilby andre former for NDT, som for eksempel røntgen, i samarbeid med eksterne godkjente leverandører.

Hvis sertifikater er ønskelig blir prøvestaver sendt til et eksternt laboratorium som gjennomfører mekaniske tester.

Maskinering

Gjennom våre gode sammarbeidspartnere kan Frekhaug Stål tilby ferdig maskinerte produkter. Våre partnere har levert førsteklasses tjenester til Frekhaug Stål i mange år og har moderne maskinparker og dyktige fagfolk. Sammen med disse er vi totalleverandør og kan levere ferdige produkter klare til bruk.