• Våre produkter utsettes for ekstreme påkjenninger hver dag!

    Hva tilbyr vi?
  • Våre produkter utsettes for ekstreme påkjenninger hver dag!

    Hva tilbyr vi?

Info til våre kunder.

Energitillegg

Elektrisk kraft er i Norge en prioritert kraftkilde, grunnet både god tilgang, lave priser og miljømessige og energieffektive årsaker. Produksjonen til Frekhaug Stål er lagt opp til å nytte elkraft som energikilde, og kan ikke enkelt erstattes av andre energikilder, uten store endringer i bedriften.

Frekhaug Stål AS og en hel bransje opplever i dag store variasjoner på el-priser.

Det er store energikostnader knyttet til fremstilling av støpestål. Smelting og varmebehandling er nødvendige prosesser som krever høyt energiforbruk.

Når strømprisene øker slik som de gjør nå, vil det påvirke våre produksjonskostnader vesentlig.

Det ble av denne grunn nødvendig å innføre et midlertidig energi-tillegg på kr 3 pr kilo levert stål fra 01.02.22 til 01.05.2022.

Frekhaug Stål ønsker ikke å belaste våre kunder med økte priser, men vi ser oss dessverre nødt til å øke energitillegget ytterligere for å klare å holde hodet over vannet.

Det nye energitillegget er kr 7 pr kg levert stål.

Tidsperioden for tillegget er fra uke 25/2022 og til og med uke 34/2022.

Ny sats på energitillegget vil bli vurdert fra uke 35/2022

Med hilsen

Frekhaug Stål AS

Øystein Blom CEO

Hva tilbyr vi?

Frekhaug Stål kan støpe produkter mellom 0,5 kg og opp til 500 kg. I tillegg til vår egen serie, BOSS products, er ventiler, pumper, koblingsbokser og flenser blant våre spesialiteter. Vi er med på hele prosessen fra planlegging og tegning, til maskinering og ferdigstilling.

Vi produserer CE godkjente produkter bl.a. helikoptersvivler, utløserkroker for redningsbåter og løfteutstyr med høye krav til kvalitet. Ellers produserer vi for følgende industrier.

HER kan du se på digitalt brosjyren og HER kan du laste den ned i PDF format.

Vi smelter og støper alt fra vanlige rustfrie legeringer til det nyeste av Super Duplex. Vi er gjerne med på hele prosessen fra ide til ferdig produkt.

Hvem er vi?

Frekhaug Stål AS ble etablert i 1955 og holder til på Frekhaug, ca. 2 mil nord for Bergen. Bedriften har ca. 35 ansatte og omsetter for ca. Nok. 50 mill.

Vår visjon er å være ledende innen kvalitet, konkurransedyktig på pris og levere til avtalt tid. Dette klarer vi takket være mange års erfaring i bransjen, dyktige ansatte og gode kvalitetskontroller. Frekhaug Stål har mange gode langvarige kundeforhold, som skulle dokumentere leveringsdyktighet over tid.